ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ


Rejestracja na konferencję 50. Dni Chłodnictwa wiąże się z wyborem jednej z trzech dostępnych opcji uczestnictwa:

1. UCZESTNIK KONFERENCJI

Podstawowa forma uczestnictwa przygotowana z myślą o wszystkich osobach pragnących skorzystać z pełnej oferty edukacyjno-informacyjnej konferencji.
Cena 850 zł netto obejmuje m.in. dwudniowy udział w prelekcjach i pokazach, materiały konferencyjne,  przerwy kawowe i obiadowe oraz uczestnictwo w uroczystej kolacji.

– Uczestnik Konferencji: formularz rejestracji online  

2. UCZESTNIK KONFERENCJI Z REFERATEM

Opcja przeznaczona dla przedstawicieli świata nauki, umożliwiająca prezentację najnowszych badań z zakresu podejmowanej tematyki w formie referatu.
Cena 850 zł netto obejmuje m.in. możliwość przedstawienia referatu,  dwudniowy udział w prelekcjach i pokazach, materiały konferencyjne,  przerwy kawowe i obiadowe oraz uczestnictwo w uroczystej kolacji.

– Uczestnik Konferencji z referatem: formularz rejestracji online  
Wytyczne dla autorów do przygotowania referatów (plik MS Word).

3. UCZESTNIK BIZNESOWY

Pakiety reklamowe dla firm obejmujące uczestnictwo w konferencji połączone z wybranymi formami promocji produktów/usług.
Cena od 950 zł – 3700 zł netto obejmuje m.in. materiały konferencyjne,  przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w uroczystej kolacji.

– Uczestnik biznesowy: formularz rejestracji online 

Szczegółowych informacji na temat dostępnych możliwości uczestnictwa udziela nasz zespół organizacyjny – zachęcamy do kontaktu.


Usługi reklamowe na XLIX Dniach Chłodnictwa

PREZENTACJA

możliwość przeprowadzenia prezentacji produktowo-technicznej lub warsztatów, połączone z dyskusją, podczas specjalnie utworzonego bloku promocyjnego, włączonego w program konferencji.
Czas trwania 30 minut.
Treść prezentacji opublikowana w materiałach konferencyjnych.

STOISKO / PUNKT KONSULTACYJNY

wyznaczone miejsce na terenie obiektu konferencyjnego, umożliwiające prowadzenie działań reklamowo-piarowskich wśród przybyłych uczestników

REKLAMA

Stronicowa lub dwustronicowa, kolorowa reklama opublikowana w materiałach konferencyjnych


PAKIETY reklamowe

pakiet BRĄZOWY

stoisko reklamowe oraz reklama w materiałach konferencyjnych

pakiet SREBRNY A

prezentacja promocyjna lub warsztaty uzupełnione o reklamę w materiałach konferencyjnych

pakiet SREBRNY B

prezentacja promocyjna lub warsztaty połączone z możliwością wystawienia stoiska reklamowego

PAKIET ZŁOTY

możliwość przeprowadzenia prezentacji/warsztatów, uzupełniona o stoisko i reklamę w materiałach konferencyjnych, spot reklamowy 15 s. w relacji online oraz pomiędzy prezentacjami

PAKIET PLATYNOWY

możliwość przeprowadzenia prezentacji oraz dodatkowo warsztatów, uzupełniona o stoisko i dwustronicową reklamę w materiałach konferencyjnych, dodatkowo spot 30 s. w relacji online oraz pomiędzy prezentacjami i roll up na głównej sali konferencyjnej


TERMINY zgłoszeń

 zgłoszenia uczestnictwa – do 20.11.2018 r.
– zgłoszenia referatów – do 12.10.2018 r. (treść referatów należy przekazać najpóźniej do 18.10.2018 r.)
– zgłoszenia prezentacji, reklam i stoisk promocyjnych – do 09.11.2018 r.