Program

Program 50. Dni Chłodnictwa podzielony został na pięć bloków tematycznych: blok informacyjny, w którym poruszone zostaną aktualne i ważkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiej branży HVACR, blok naukowy, obejmujący prezentację badań naukowych nad nowymi technologiami oraz blok produktowo-technologiczny, dotyczący nowości rynkowych i trendów oraz dwa bloki dedykowane – dla instalatorów i projektantów.

Pierwsza wersja programu zostanie opublikowana tuż po zamnięciu listy zgłoszeń – na początku listopada 2018.
Zachęcamy do subskrybcji naszego profilu i wydarzenia na facebook.com, na którym będziemy publikować aktualne informacje, dotyczące Dni Chłodnictwa 2018.