Program

Program 50. Dni Chłodnictwa podzielony został na pięć bloków tematycznych: blok informacyjny, w którym poruszone zostaną aktualne i ważkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiej branży HVACR, blok naukowy, obejmujący prezentację badań naukowych nad nowymi technologiami oraz blok produktowo-technologiczny, dotyczący nowości rynkowych i trendów oraz dwa bloki dedykowane – dla instalatorów i projektantów.

POBIERZ: program Dni Chłodnictwa 2018 (PDF)
Zachęcamy też do subskrybcji naszego profilu i wydarzenia na facebook.com, na którym będziemy publikować aktualne informacje, dotyczące Dni Chłodnictwa 2018.

Lista tematów 2018 (w trakcie aktualizacji)

 

BLOK INFORMACYJNO-PRAWNY

 • Ostanie zmiany w krajowych przepisach w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych – Ministerstwo Środowiska
 • Zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów – Instytut Chemii Przemysłowej
 • Certyfikat Przedsiębiorców – minimalne wymagania – Urząd Dozoru Technicznego
 • Raport Rynku Czynników Chłodniczych – PROZON
 • Wdrażanie systemu jakości badań czynników chłodniczych PROZON
 • Rewolucja freonowa to problem czy szansa dla polskiego chłodnictwa i rolnictwa – PAN Gdańsk
 • Wymagania prawne i techniczne w układach klimatyzacji na małych i średnich jednostkach pływających – Politechnika Białostocka
 • temat w przygotowaniu – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowsika i Gospodarki Wodnej

 

BLOK PROMOCYJNY

 • Prezentacja modelu eko-efektywności dla wybranych typów systemów chłodniczych stosowanych w chłodnictwie komercyjnym –  Honeywell Sp. z o.o.
 • Advantages of SWEP asymmetric technology for new range of green refrigerants. New Generation of selection software SSP G8 – advantages & features – SWEEP
 • Innowacyjne rozwiązanie w pomiarach parametrów powietrza wentylacyjnego – TESTO 
 • Izolacja drgań urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych – Wibroizolacja (prezentacja oraz warsztaty)
 • Dlaczego pompy ciepła ? – Glen Dimplex
 • Zawór 6-drogowy Belimo z równoważeniem dynamicznym jako ekonomiczny sposób regulacji przepływu wody grzewczej i lodowej – Belimo
 • Innowacyjne technologie w klimatyzatorach Samsung – Samsung Polska (prezentacja)
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego w systemach DVM WATER –  Samsung Polska (warsztaty)
 • Nowe możliwości klimatyzatorów Gree zasilanych R32 – Free Polska (GREE) (prezentacja)
 • Narzędzia serwisowe Gree  – Free Polska (GREE) (warsztaty)
 • Dobór właściwej izolacji w technice klimatyzacyjnej i chłodniczej – nie tylko grubość – Armacell Polska (prezentacja oraz warsztaty)
 • Nanoclean-AIR – bezpiecznaklima.pl – MC Polska (prezentacja oraz warsztaty)
 • Wykorzystanie nanomateriałów w czyszczeniu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych – Sferan (prezentacja oraz warsztaty)
 • System zamgławiający Cool Q – nowatorski sposób na obniżenie temperatury, neutralizację nieprzyjemnych zapachów, redukcję zapylenia i kontrolę wilgotności – Bio Produkty (prezentacja oraz warsztaty)

 

BLOK PROJEKTOWY

 • Projektowanie instalacji HVAC w technologii CAD&BIM przy użyciu programów FLUID DESK: Hydronicpack i Eksplorator Projektu – Fluid Desk
 • Zasady projektowania systemów sygnalizacji wycieku czynników chłodniczych – GAZEX (prezentacja oraz warsztaty)
 • Intuicyjne narzędzie CFD (obliczeniowa mechanika płynów) SOLIDWORKS flow Simulation – DPS Software (prezentacja oraz warsztaty)

 

BLOK NAUKOWO-TECHNICZNY

 • Kryteria wyboru i przegląd materiałów zmiennofazowych mogących mieć zastosowanie we współpracy z instalacjami chłodniczymi – Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Własności elektryczne czynników niskowrzących w aspekcie regulacji wydajności urządzeń chłodniczych – Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Analiza ruchu kropel w separatorze z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów. Parametry obliczeń z eksperymentem – Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 • Analiza różnych systemów klimatyzacji w obiektach hotelowych – Politechnika Warszawska
 • Energochłonność systemów wytwarzania chłodu w obiektach hotelowych – Politechnika Warszawska
 • Stabilizacja temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem zasobników ciepła/chłodu z materiałem PCM zintegrowanych z systemem wentylacji budynków – Politechnika Warszawska
 • Długoterminowe magazynowanie energii w złożach adsorpcyjnych – Politechnika Warszawska
 • Wydajność górniczych chłodnic powietrza w warunkach rzeczywistych – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Struktury przepływu podczas skraplania czynników chłodniczych – Politechnika Koszalińska
 • Badanie charakterystyk cieplno-przepływowych skraplania chłodniczych mieszanin zeotropowych w minikanałach – Politechnika Koszalińska
 • Badanie wymiany ciepła podczas skaraplania czynników chłodniczych w kanałach o małych średnicach – Politechnika Koszalińska
 • Badanie oporów przepływu podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach pionowych – Politechnika Koszalińska
 • Badania numeryczne efektywności cieplnej powietrznego kolektora słonecznego różnej geometrii ożebrowania – Politechnika Koszalińska
 • Pięćdziesiąt lat chłodnictwa w Koszalinie – Politechnika Białostocka
 • Analiza numeryczna pracy zasobnika zimna w pośrednim układzie chłodniczym – Politechnika Białostocka
 • Badanie komfortu cieplnego dla wybranej jednostki pływającej – Politechnika Białostocka
 • Zagadnienia modelowania obiegu klimatyzacyjnego z kołem desykacyjnym – Politechnika Białostocka
 • Badania pracy inżektora dwufazowego dla niskoemisyjnych czynników roboczych – Politechnika Białostocka
 • Zastosowanie metody przedmuchowej do wyznaczania współczynnika wnikania ciepła dla upakowanego złoża marchwi przy różnej intensywności turbulencji napływającego powietrza. – Politechnika Białostocka
 • Badania eksperymentalne i numeryczne procesu mrożenia produktów spożywczych metodą cieczowej fluidyzacji uderzeniowej Politechnika Śląska W Gliwicach
 • Strumienica nowego typu do układów chłodniczych pracujących na R744 – Politechnika Śląska W Gliwicach
 • Modelowanie numeryczne eżektorów dla instalacji chłodniczych – Politechnika Śląska w Gliwicach