Dni Chłodnictwa 2018

Tegoroczna – 50. edycja – DNI CHŁODNICTWA zaplanowana została na 27-28 listopada 2018 roku i odbywać się będzie pod hasłem przewodnim:

AKTUALNE TRENDY W ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH, WENTYLACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA”.

Problematyka ta stanowić będzie doskonałą okazję do zapoznania się z nowościami technicznymi i produktami, które pojawiły się na rynku na przełomie 2018/2019 roku, ale i z efektami badań polskich naukowców z zakresu inżynierii środowiska – zwłaszcza chłodnictwa i klimatyzacji. W programie ujęte zostaną także dwa specjalne tematyczne bloki – pierwszy dla projektantów instalacji HVACR, drugi z pokazami praktycznymi produktów oraz technologii dla instalatorów i serwisantów.

Dwudniowa konferencja odbędzie się w Hotelu Altus w Poznaniu i po raz czwarty zostanie połączona z konkursem branżowym, w którym Jury oraz Internauci wybiorą najlepszy produkt 2018, a także firmę oraz reklamę branżową wywierające największy wpływ na rozwój i wizerunek polskiej branży HVACR w mijającym sezonie.

Zachęcamy do udziału w konferencji wszystkich specjalistów działających w branży HVACR, a także firmy oraz przedstawicieli polskiej nauki do zaprezentowania swoich produktów i osiągnięć.

Aktualne informacje związane z tegoroczną konferencją publikowane będą na FACEBOOK –  zachęcamy do subskrypcji naszego profilu.

 

 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA, które zostaną podjęte podczas konferencji

1. Energooszczędne i proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i systemowe urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
2. Badania doświadczalne urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła w zmiennych warunkach pracy.
3. Problemy eksploatacyjne instalacji i urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
4. Możliwości i opłacalność zastosowań pomp ciepła z różnymi dolnymi źródłami ciepła.
5. Metody odzysku ciepła w instalacjach chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
6. Możliwości zastosowań czynników chłodniczych w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
7. Certyfikacja personelu i przedsiębiorców w branży chłodniczej, klimatyzacyjnej oraz pomp ciepła w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
8. Zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami chłodniczymi napełnionymi czynnikami z grupy SZWO i f-gazów.
9. Systemy sterowania, zabezpieczeń oraz monitoringu instalacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Szczegółowa lista referatów i prezentacji dostępna w zakładce: PROGRAM po 7 listopada 2018 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

„Dni Chłodnictwa – ogólna nazwa konferencji naukowo – technicznych – organizowanych przez firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. wspólnie z Towarzystwem Chłodnictwa i Klimatyzacji i Pomp Ciepła, SIMP w Poznaniu.

W konferencjach bierze zawsze udział szerokie grono przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektów, przedsiębiorstw wykonawczych oraz bezpośrednich użytkowników.

Spotkania w ramach „Dni Chłodnictwa” umożliwiają zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. Są okazją na dokonanie wymiany doświadczeń i informacji.

Dni Chłodnictwa to możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami technicznymi i produktami prezentowanymi przez przedstawicieli czołowych polskich oraz zagranicznych marek i firm, m.in. GREE, LG Electronics, Honeywell, Emerson, Danfoss, Daikin, czy AREA Cooling Solution, PZŁ-Dębica, Teko, czy TESTO.

W dotychczasowych konferencjach (od 1966r.) wzięło udział blisko 4750 osób, w tym 109 z zagranicy. Wygłoszono 770 referatów o charakterze naukowym i naukowo-technicznym w tym 73 zagraniczne z 18-tu krajów.”

TERMINY zgłoszeń

– zgłoszenia uczestnictwa – do 20.11.2018 r.
– zgłoszenia referatów – do 12.10.2018 r. (treść referatów należy przekazać najpóźniej do 18.10.2018 r.)
– zgłoszenia prezentacji, reklam i stoisk promocyjnych – do 09.11.2018 r.