Dni Chłodnictwa 2016 – Relacja

W grudniowym numerze czasopisma Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna ukazał się artykuł autorstwa Daniela Jastrzębowskiego, KOORDYNATORA DS. MARKETINGU I PUBLIC RELATIONS.

XLVIII Dni Chłodnictwa – poznaliśmy nowości i trendy branżowe HVACR

Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła już po raz drugi stały się głównym tematem 48. Dni Chłodnictwa organizowanych przez Grupę SYSTHERM i Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, w dniu 8-9 listopada 2016 w Luboniu pod Poznaniem. Podobnie, jak w roku poprzednim konferencja przyciągnęła do Wielkopolski uznanych prelegentów – w tym: reprezentantów czołowych polskich uczelni technicznych, jak również przedstawicieli krajowych i światowych firm produkcyjnych sektora HVACR. Podobnie też, jak w roku poprzednim, podzielona została na bloki tematyczne, co spotkało się z żywym zainteresowaniem w branży, dzięki czemu listę zgłoszeń wypełniło blisko dwieście nazwisk branżystów z terenu całego kraju, w tym: handlowców, serwisantów, projektantów, czy też wykładowców uczelni wyższych i przedstawicieli ośrodków badawczych.

W programie rozróżniono pięć typów wykładów i prezentacji, zgrupowanych finalnie w blokach tematycznych, odbywających się równocześnie na kilku salach wykładowych.
Część informacyjno-legislacyjna obejmowała aktualne zagadnienia prawne, wpływające na obecnych kształt branży – zwłaszcza w kontekście zmieniających się uregulowań, dotyczących f-gazów. Na mównicy pojawili się przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, Urzędu Dozoru Technicznego, Fundacji PROZON. Przedstawili oni aktualny stan certyfikacji i obowiązki wynikające z przestrzegania aktualnej Ustawy o SZWO i f-gazach. Blok informacyjny uzupełniły także informacje, dotyczące produktów gwarancyjnych i kredytów na innowacje techniczne dla sektora produkcyjnego i handlowego, przygotowane przez pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego.

Część naukowo-techniczna objęła 19 referatów przygotowanych m.in przez pracowników Politechniki Poznańskiej Koszalińskiej, Śląskiej, Warszawskiej (wspieranej przez MESTIL Sp. z o.o.)
Wyniki aktualnych prac zreferowali również przedstawiciele Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku i Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi, a także pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, współpracujący przy rzeczonym projekcie z firmą Honeywell.

W części komercyjnej składającej się z wystąpień produktowo – technologicznych oraz prezentacji o tematyce instalacyjnej i projektowej, wystąpili referenci z następujących firm: SANHUA Europe, Chemours, Action Energy, Testo, Systherm, Daikin, Klimatherm, LG Electronics, BIGFOOT SYSTEMS/ASPEN, BELIMO, Systherm, Seibu Giken DST Poland, GREE, Kamery IR, Atest GAZ, Rothenberger, AGMET S.A., PORT PC, PRO-VENT, Klingerburg, Glen Dimplex Polska, Fluid Desk, TESTO, Zhiel-Abegg.
Co więcej, przybyli na konferencję uczestnicy mogli zapoznać się z nowościami produktowymi, dostępnymi na stoiskach informacyjnych oraz wymienić się doświadczeniami w punkcie konsultacyjnym prowadzonym, oprócz w/w, m.in. przez przedstawicieli Rittal, Elchem, Alter, Agmet, Armacell, SFA Poland, czy Juwent.

Ze względu na szeroko zakreśloną tematykę konferencji, której spoiwem stały się aktualne tendencje krajowego rynku HVACR, zarówno w bloku naukowo-technicznym, jak i produktowo technologicznym pojawiły się zróżnicowane tematy z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Choć w tym pierwszym przypadku dało zauważyć się przewagę referatów tematycznie związanych z niekonwencjonalnymi źródłami ciepła (aż sześć na szesnaście zgłoszonych prac).
W części komercyjnej nacisk położony został na nowości produktowo-technologiczne we wszystkich wspomnianych obszarach. W agendzie umieszczono też nowy blok projektowy, w którym uwzględnione zostały prezentacje dla projektantów systemów HVACR, ale i szkolenie z oprogramowania Fluid Desk zakończone możliwością wygrania bezpłatnej licencji jednego z programów.
Rozbudowana została także część praktyczna dla instalatorów – pojawiły się w niej prezentacje narzędzi i urządzeń przydatnych w pracy montera i diagnosty, ale i praktyczne zagadnienia, dotyczące m.in. lutowania (system Lorking), czy odzysku czynnika chłodniczego oraz najczęstszych uszkodzeń sprężarek typu scroll.

Już po raz drugi podczas Dni Chłodnictwa ogłoszono również wyniki i rozdano nagrody w plebiscycie pt. Produkt, Firma i Reklama roku branży HVACR. Głosami Kapitały Konkursowej, w której skład weszli redaktorzy naczelni największych polskich czasopism branżowych oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego tytuł Produktu Roku otrzymał zestaw SmartSond firmy Testo. Nagrodę dla Firmy Roku przyznano LG Electronics, natomiast najlepszą reklamą według Jury została kreacja graficzna z Jakubem Błaszczykowskim od LG Electronics.
Nagrody publiczności, na podstawie głosowania internetowego, w którym oddano 2400 głosów przyznano kolejno: pompie próżniowej ROAIR 6.0 VAC R32 Rothenberger (Produkt Roku, 61% głosów), LG Electronics (Firma Roku, 82% głosów) oraz reklamie Ministry of refrigeration od LNS (38,5% głosów).

Podobnie, jak w poprzednim roku wybrane prezentacje dostępne były w trybie online i zostały zarchiwizowane do ponownego obejrzenia na kanale video SYSTHERM https://dnichlodnictwa.pl/video/ a referaty naukowo-techniczne dodatkowo zamieszczono w materiałach drukowanych, dostępnych u organizatora.

Prezentacje Legislacyjne

1. Stan certyfikacji f-gazowej w Polsce. Sylweriusz Brzuska Urząd Dozoru Technicznego
2. Przygotowanie firmy do audytu UDT w zakresie Certyfikacji F-gazowej. Krzysztof Grzegorczyk Fundacja PROZON
3. Kontrola przestrzegania przepisów dot. fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubażających warstwę ozonową w świetle nowych regulacji prawnych. Mirosław Żółtański Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
4. Produkty gwarancyjne oferowane przez BGK na przykładzie Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG). Piotr Natkański Bank Gospodarstwa Krajowego
5. Bank Gospodarstwa Krajowego – Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR. Mateusz Szulc Bank Gospodarstwa Krajowego
6. Obowiązki operatorów wynikające z przepisów europejskich i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) prof. Janusz Kozakiewicz Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu

Referaty naukowo-techniczne opublikowane w materiałach konferencyjnych XLVIII Dni Chłodnictwa

1. Badanie współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania czynnika chłodniczego w pionowym minikanale rurowym. Tadeusz BOHDAL, Małgorzata SIKORA, Marcin KRUZEL,
2. Analiza czynników niskowrzących do rozprężania w cylindrze z tłokiem hydraulicznym. Wojciech BUJALSKI, Kamil FUTYMA, Andrzej GRZEBIELEC, Jarosław MILEWSKI, Jan KUCOWSKI, Zbigniew RUDOWICZ, Artur RUSOWICZ
3. Badanie powietrznych pomp ciepła (etap a) – studium przypadku. Krzysztof DUTKOWSKI, Jacek FIUK.
4. Wstępna ocena możliwości wykorzystania pomp ciepła podczas produkcji styropianu. Krzysztof DUTKOWSKI, Jacek FIUK, Mieczysław SZCZYPIŃSKI
5. Laboratoryjne stanowisko do badania powietrznych pomp ciepła. Jacek FIUK, Krzysztof DUTKOWSKI
6. Przegląd instalacji chłodnictwa adsorpcyjnego. Andrzej GRZEBIELEC
7. Magazyn ciepła z materiałem PCM sposobem na niedopasowanie wydajności źródła i odbiornika chłodu (analiza przypadku). Jarosław KARWACKI, Roman KWIDZIŃSKI
8. Niekonwencjonalne źródła ciepła w instalacjach ciepłej wody. Grzegorz KRZYŻANIAK
9. Praca urządzenia chłodniczego po wymianie R404A na R448A. Tomasz ŁOKIETEK, Paweł WIŚNIK
10. Nowe trendy w technologii i technice przechowalni warzyw i owoców. Grzegorz Mizera
11. Analiza możliwości generacji prądu elektrycznego za pomocą modułów termoelektrycznych. Krystian PROCHOWICZ, Damian KOCHANOWSKI, Adam RUCIŃSKI
12. Omówienie funkcjonowania nowych stanowisk do badania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz zmiennofazowych magazynów ciepła w CB Jabłonna. Tomasz PRZYBYLIŃSKI, Jarosław KARWACKI, Marcin LACKOWSKI, Grzegorz MIZERA, Roman KWIDZIŃSKI
13. Efektywność pomp ciepła w centralach klimatyzacyjnych basenowych. Katarzyna RATAJCZAK, Edward SZCZECHOWIAK
14. Porównanie zależności służących do obliczania współczynników przejmowania ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych. Adam SZELĄGOWSKI
15. Praca pompy ciepła w warunkach konwekcji wymuszonej wody. Wojciech TUCHOWSKI, Bogusław ZAKRZEWSKI
16. Detekcja czynników chłodniczych z zastosowaniem chromatografii gazowej. Magdalena WRÓBEL-JĘDRZEJEWSKA, Urszula STĘPLEWSKA

Prezentacje Promocyjne

1. DAIKIN dostawca energooszczędnych, cichych i spełniających nowe cele, przepisów f-gaz i Ekoprojekt urządzeń chłodniczych Daikin
2. Wykorzystanie energii słonecznej do poprawy efektywności energetycznej układów chłodniczych Klimatherm
3. Nowości produktowe SANHUA SANHUA Europe
4. Opteon ™ w Polsce Chemours
5. Diagnostyka klimatyzatorów komercyjnych AUX za pomocą programu komputerowego Action Energy
6. Przyrządy pomiarowe Testo – nowoczesna diagnostyka instalacji elektrycznych.
Testo
7. Przyczyny uszkodzeń sprężarek SCROLL
SYSTHERM
8. Praktyczne zagadnienia związane z odzyskiem czynnika chłodniczego
Fundacja PROZON
9. Nowoczesne rozwiązania odprowadzania skroplin. Pompy akcesoria montażowe ASPEN oraz systemy BIG FOOT w praktyce.
BIGFOOT SYSTEMS/ASPEN
10. Oszczędność nakładów i energii w układach wodno-glikolowych z dynamicznym równoważeniem instalacji BELIMO
11. Gazowe pompy ciepła. Źródło ciepła i chłodu w obiektach biurowych
KLIMATHERM
12. Badanie pompy ciepła w nawiewno-wywiewnej centrali klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepła SYSTHERM
13. Prezentacja oferty Seibu Giken DST Poland
Seibu Giken DST Poland
14. Nowe produkty marki Gree dla klimatyzacji i chłodnictwa w obiektach biurowych i przemysłowych
GREE
15. Rozwój zastosowań oraz udoskonalenia systemu klimatyzacyjnego VRF – GMV
GREE
16. Kamery Termowizyjne dla HVAC
Kamery IR
17. Innowacyjne i Niezawodne Systemy Detekcji Gazów dla Chłodnictwa
Atest GAZ
18. Zastosowanie profesjonalnych narzędzi marki / Super EGO w chłodnictwie i klimatyzacji Rothenberger
19. System LOKRING w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych
AGMET S.A.
20. A) Korzyści z weryfikacji rozwiązań i technologii do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, kierunki rozwoju technologii OZE
B) Procedury postępowania w trakcie projektowania instalacji z pompami ciepła
PORT PC
21. Kompleksowy układ kształtowania mikroklimatu z pompą ciepła GEO-KLIMAT do budynków energooszczędnych i zeroenergetycznych
PRO-VENT
22. Alternatywne systemy pozyskiwania chłodu w oparciu o urządzenia firmy KLINGENBURG Klingenburg
23. Dlaczego pompy ciepła i kiedy korzyści z ich zastosowania?
Glen Dimplex Polska
24. Rozwiązania inżynierskie CAD i BIM od Fluid Desk – szkolenie
Fluid Desk

Przeczytaj też relację z Dni Chłodnictwa 2015.