Zasady konkursu

Już po raz trzeci w niespełna 50-letniej historii konferencji Dni Chłodnictwa połączone zostaną z plebiscytem, w którym specjaliści HVACR wraz z Internautami, uhonorują najbardziej wartościowe i innowacyjne przedsięwzięcia oraz firmy działające w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Konkurs jest naturalnym uzupełnieniem dotychczasowych działań i idei Dni Chłodnictwa, prowadzonych na rzecz promocji nowych rozwiązań technicznych oraz inicjatyw z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewnictwa.

Zważywszy na termin konferencji przypadający na koniec roku kalendarzowego, sprzyjający podsumowaniom, ustanowione zostały trzy kategorie tematyczne:

Produkt Roku branży HVACR

Firma Roku Branży HVACR

Reklama Roku produktów i usług HVACR

Każde zgłoszenie oceniane będzie przez Komisję według wcześniej przyjętych kryteriów, odrębnych dla danej kategorii, a o zwycięstwie decydować będą między innymi: jakość (produkt), innowacyjność technologii/formy (produkt, firma, reklama) oraz estetyka (produkt).

Zachęcamy do przesyłania kandydatur (które może przekazać każdy Internauta), głosowania oraz obecności podczas uroczystego wręczenia nagród 28 listopada 2017 roku w Hotelu Poznańskim w Luboniu.

Terminy

– zgłoszenia drogą elektroniczną do 13.11.2017 r.
– głosowanie internetowe do 27.11.2017 r. g. 23.59
– uroczyste ogłoszenie wyników 28.11.2017 o g. 20.30

Zasady plebiscytu

– regulamin_plebiscytu_(PDF)