Rozliczenie ze SZWO i F-gazów bezpłatnie w pakiecie dwudniowym!

Włączenie szkolenia z rozliczenia SZWO i F-gazów do agendy Dni Chłodnictwa 2017 roku, jako bezpłatnego dodatku dla osób, które wykupiły dwudniowy pakiet uczestnictwa w konferencji, spotkało się dużym entuzjazmem uczestników. Dlatego i w tym roku szkolenie znalazło się w programie naszej konferencji. Oczywiście na tych samych zasadach!

Read More

Tematy specjalne w bloku informacyjnym 48. edycji Dni Chłodnictwa

Z każdym kolejnym dniem zbliżamy się do 48. edycji Dni Chłodnictwa, czego dowodem jest zapełniająca się lista uczestników i prelegentów. Wśród planowanych referatów pojawiają się  m.in. wystąpienia przedstawicieli instytucji publicznych i rządowych, w tym: Sylweriusza Brzózki z Urzędu Dozoru Technicznego, który opowie o aktualnym stanie certyfikacji F-gazowej w Polsce oraz Agnieszki Tomaszewskiej z Ministerstwa Środowiska, dotyczące nowego rozporządzenia wykonawczego do ustawy f-gazowej z dnia 15 maja 2016 roku.