Uczestnicy konferencji

Uczestnikami konferencji Dni Chłodnictwa są osoby związane z szeroko pojętą branżą HVACR. Wśród nich wyróżnić można:

pracowników wyższych uczelni technicznych w Polsce w tym m.in. Politechniki Gdańskiej, Białostockiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

reprezentantów instytucji zajmujących się tematyką chłodnictwa i klimatyzacji oraz ogrzewnictwa – CEBEA i COCH Kraków, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, Mostostalu Wrocław, Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi,

przedstawicieli branży HVACR, związanych z produkcją i handlem, w tym firmy prezentujące swoje osiągnięcia i najnowsze rozwiązania techniczne.

W poprzednich latach uczestnicy konferencji zapoznali się między innymi z produktami i usługami takich marek, jak: