POZNAJ HISTORIĘ DNI CHŁODNICTWA


Pierwsze Dni Chłodnictwa zapoczątkowane zostały w 1966 r. a inauguracyjna konferencja z udziałem 120 uczestników z całego kraju odbyła się w dniach 20 – 21.05.1966. Duże zainteresowanie szerokiego kręgu specjalistów zajmujących się technika chłodniczą potwierdziło celowość organizowania takich konferencji w latach następnych, odbywających się w okresie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich. Uczestnicy mogli dzięki temu połączyć udział w konferencji ze zwiedzaniem ekspozycji targowych, zapoznaniem się z techniką chłodniczą wielu firm zagranicznych oraz nawiązywaniem bezpośrednich kontaktów z ich przedstawicielami.

Dalsze konferencje w początkowym okresie organizacyjnym Dni Chłodnictwa zgromadziły w 1967r. – 300, a w 1968 r. – 230 uczestników krajowych. Na konferencjach tych gościliśmy m.in. specjalistów zagranicznych takich firm jak Linde, Honeywell, Atlas, Danfoss, Flica, Control ASCO, AB Akerlung, Instytut Luft und Kältetechnik z Drezna. Brali oni czynny udział w spotkaniach wygłaszając referaty oraz organizując spotkania w swoich pawilonach handlowych.

Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddz. Wojewódzkim SIMP w Poznaniu przyjęła organizowanie konferencji Dni Chłodnictwa za swoją podstawową działalność, w związku z tym odbywały się one corocznie z wyjątkiem lat 1982, 1988 i 1990. Znaczny wzrost ilości uczestników nastąpił w roku 1984 i latach następnych, kiedy to do czynniejszego udziału w konferencji, szczególnie wygłaszania referatów, zgłosiło udział wielu przedstawicieli wyższych uczelni i instytucji naukowych, a w ostatnich latach firm zagranicznych.

Organizatorzy rozpoczęli, począwszy od XVIII Dni Chłodnictwa, ponowne wydawanie drukiem materiałów konferencyjnych, które otrzymywali wszyscy uczestnicy spotkań. Materiały te rozprowadzano również na zamówienie zainteresowanym uczelniom, instytutom i bibliotekom.

Większość organizowanych konferencji połączona była z wystawami sprzętu chłodniczego, klimatyzacyjnego i automatyki różnych firm prezentujących aktualną i planowaną produkcję. Na zakończenie części referatowej następowało zwiedzanie ekspozycji specjalistycznych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Począwszy od roku 1992 XXIV Dni Chłodnictwa przygotowywane były wspólnie przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu. Pozwoliło to na stałe usprawnianie prac organizacyjnych i zwiększenie udziału przedstawicieli firm zagranicznych. co jeszcze bardziej usprawniło organizację konferencji.