Sprawdź program konferencji


Program 50. Dni Chłodnictwa podzielony został na pięć bloków tematycznych: blok informacyjny, w którym poruszone zostaną aktualne i ważkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiej branży HVACR,  blok naukowy, obejmujący prezentację badań naukowych nad nowymi technologiami oraz blok produktowo-tchnologiczny, dotyczący nowości rynkowych i trendów oraz dwa bloki dedykowane – dla instalatorów i projektantów.

POBIERZ: program Dni Chłodnictwa 2018 (PDF)