Rozliczenie ze SZWO i F-gazów bezpłatnie w pakiecie dwudniowym!

Włączenie szkolenia z rozliczenia SZWO i F-gazów do agendy Dni Chłodnictwa 2017 roku, jako bezpłatnego dodatku dla osób, które wykupiły dwudniowy pakiet uczestnictwa w konferencji, spotkało się dużym entuzjazmem uczestników. Dlatego i w tym roku szkolenie znalazło się w programie naszej konferencji. Oczywiście na tych samych zasadach!

A przypominamy, że:

28 lutego mija termin złożenia sprawozdań w zakresie Fluorowanych Gazów Cieplarnianych (F-GAZY) i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO) za 2018 rok.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:

 • przywozi SZWO lub FGC
 • wywozi SZWO lub FGC
 • przywozi produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdachsilnikowych zawierające SZWO lub FGC
 • wywozi produktów, stacjonarnych lub ruchomych urządzeń, stacjonarnych lub ruchomych systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdachsilnikowych zawierających SZWO lub FGC
 • stosuje SZWO lub FGC w produkcji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
 • stosuje SZWO lub FGC w instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających SZWO lub FGC
 • stosuje SZWO lub FGC w innych procesach
  prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie SZWO lub FGC.
  `

Tematyka szkolenia :

 • Zasady, interpretacje oraz wytyczne raportowania do BDS
 • Nowe wymogi prawne od stycznia 2018 roku dla producentów i importerów Urządzeń zawierających SZWO i f-gazy
 • Najnowsze wytyczne w zakresie rejestracji w Bazie Danych Sprawozdań
 • Zasady sporządzania raportów – wymagania
 • Bieżąca ewidencja wykorzystania SZWO i f-gazów oraz najczęstsze problemy i błędy powstałe w raportowaniu do Bazy Danych Sprawozdań

Program szkolenia został poszerzony o obowiązki sprawozdawcze importerów F-gazów oraz urządzeń zawierających lub napełnianych wodorofluorowęglowodorami wobec Komisji Europejskiej:

 • Podmioty podlegające sprawozdawczości systemy BDR i ich obowiązki
 • Wymagania dokumentacyjne związane ze sprawozdawczością-gazową w systemie BDR wraz z przykładami wypełniania formularzy
 • Przygotowanie dokumentacji do audytu przeprowadzanego na podstawie rozporządzenia (UE) NR 517/2014

Szkolenie realizjowane przez Akademię SYSTHERM

Zachęcamy do rejestracji!

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *